Sponsors Link

Apa Makna Imbuhan pe- dan pe-an

Jawab :

Imbuhan pe- dan imbuhan pe-an yang sama-sama membentuk kata benda ini memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu :

 • Imbuhan pe-

Imbuhan pe- memiliki makna :

 1. Bermakna sebagai pelaku. Contoh :
  • pe + kerja = pekerja
  • pe + makan = pemakan
  • pe + tulis = penulis
  • pe + ajar = pelajar
  • pe + tonton = penonton
 2. Bermakna sebagai pekerjaan atau profesi. Contoh :
  • pe + tani = petani
  • pe + lukis = pelukis
  • pe + rawat = perawat
  • pe + dagang = pedagang
  • pe + minum = peminum
 3. Bermakna menyatakan sifat. Contoh :
  • pe + malas = pemalas
  • pe + rusak = perusak
  • pe + marah = pemarah
 4. Bermakna menyatakan alat. Contoh :
  • pe + tajam = penajam
  • pe + timbang = penimbang
  • pe +bersih = pembersih
  • pe + sikat = penyikat
 • Imbuhan pe-an

imbuhan pe-an memiliki makna sebagai berikut :

 1. Bermakna menyatakan tempat. Contoh :
  • pe-an + mandi = pemandian
  • pe-an + lelang = pelelangan
  • pe-an + latar = pelataran
  • pe-an + makam = pemakaman
 2. Bermakna menyatakan proses. Contoh :
  • pe-an + pasar = pemasaran
  • pe-an + rakit = perakitan
  • pe-an + lebur = peleburan
  • pe-an + suling = penyulingan
  • pe-an + jual = penjualan
  • pe-an + data = pendataan
  • pe-an + cuci = pencucian

Itulah beberapa makna dari imbuhan pe- dan pe-an. Semoga bermanfaat!

, , ,
Post Date: Thursday 10th, August 2017 / 05:13 Oleh :
Kategori : Imbuhan